Instrucțiuni de înlocuire a filtrelor de rezervă pentru sistemul de filtrare AQ-5300

Pasul 1 – Se închide robinetul de apă rece de sub chiuvetă. Este nevoie de eliberarea presiunii din sistem prin pornirea robinetului sistemului de filtrare. Odată ce apă provenită din robinetul sistemului de filtrare nu mai curge, se poate trece la schimbarea filtrelor.

Pasul 2 – Se despachetează cartușele pentru înlocuirea filtrului din cutie și sunt îndepărtate elementele din plastic care îmbracă filtrele. Veți putea observa faptul că fiecare cartuș pentru filtru este indicat printr-o culoare pentru a se potrivi rezervorului în cadrul sistemului de filtrare a apei.

Pasul 3 – Îndepărtați fiecare cartuș din cadrul sistemului de filtrare prin rotirea acestuia înspre partea stângă și tragerea acestuia pentru a se desprinde (Fig. A).

Pasul 4 – Rezervorul cartușului trebuie ținut deasupra chiuvetei și cele două piese ale rezervorului trebuie separate prin rotirea părții de jos a acestuia în direcția contrară acelor de ceasornic. Răsturnați orice exces de apă pentru a goli complet și a usca rezervorul. Trageți în jos fiecare cartuș pentru a se deconecta cartușul filtrului din partea de sus a rezervorului (Fig. B).

Pasul 5 – Introduceți și conectați noul cartuș pentru filtrul de apă în partea superioară a rezervorului de filtru.  Apoi atașați la loc partea inferioară a rezervorului cu sistemul de filtrare prin rotirea și strângerea acestuia în direcția acelor de ceasornic (Fig. C).

Pasul 6 – Reatașați rezervorul filtrului de apă și asigurați-vă de faptul că toate punctele de conexiune sunt strânse și orientate corespunzător. Pentru acest lucru trebuie să împingeți partea de sus a rezervorului în partea inferioară a sistemului de filtrare și să rotiți rezervorul către dreapta. Asigurați-vă de faptul că rezervorul este prins foarte bine și este strâns corespunzător (Fig. D).

Pasul 7 – Deschideți locul pentru baterie și îndepărtați bateria veche. Poziționați noua baterie înăuntru, cu partea pozitivă înspre partea din spate. Atunci când este introdusă corect bateria, sistemul urmează să facă un semnal de tip beep de 5 ori și să semnalizeze printr-o licărire de culoare roșie (Fig. E).

Pasul 8 – În momentul în care toate cartușele filtrului au fost schimbate și rezervoarele filtrului sunt prinse în mod corespunzător astfel încât să nu se desprindă de partea de sus a sistemului de filtrare, rotiți ușor robinetul de apă rece până în poziția pornit. Opriți robinetul sistemului de filtrare și verificați sistemul de filtrare de posibile scurgeri de apă.

Pasul 9 – Lăsați apa să curgă pentru aproximativ 10 minute înainte de a consuma apă.