Manual de instalare si utilizare Filtru cu Autocurațare S-CLEAN ECO

Trebuie să citiți și să înțelegeți conținutul acestui manual înainte de a instala sau utiliza prefiltrul.

Prefiltrele sunt concepute pentru a îndepărta particulele de impurități, murdărie, rugină și sedimente etc. Cu acest prefiltru protejați echipamentele din aval, cum ar fi filtrul de apă, încălzitorul de apă, centrala, mașina de spălat, capul de duș etc.

Vă garantăm că prefiltrul pe care îl primiți este complet și de încredere. Nu instalați, porniți sau întrețineți personal produsul fără însuşirea detaliilor tehnice din acest manual. Dacă nu sunteți pregătiți din punct de vedere tehnic chemați un  instalator calificat. Compania nu este responsabilă pentru deteriorarea produsului, vătămarea corporală sau pierderea proprietății ca urmare a unei funcționări incorecte.

Acest produs poate fi instalat numai într-un loc uscat și interior, păstrați-l departe de căldură și copii.

Acest produs este proiectat numai pentru alimentarea cu apă potabilă (nu îl utilizați pe conducta de scurgere sau pe lichid coroziv).

La instalare, asigurați-vă că respectați direcția corectă de curgere. O săgeată pe corpul flanșei indică direcția curgerii.

Prefiltrul trebuie instalat direct în spatele dispozitivului de contorizare a apei și să fie ușor accesibil.

În funcție de calitatea apei, se recomandă spălarea filtrului cel târziu o dată pe lună.

Nu deteriorați nicio piesă în timpul procesului de întreținere.

Dimensiuni

 

Componente

Instalare

Închideți robinetul de intrare, eliberați presiunea din țevi.

Instalați prefiltrul ca în figura indicată mai sus.

La instalare, asigurați-vă că respectați direcția corectă de curgere a apei. Pe capul de alamă este desenată o săgeată care indică direcția curgerii.

Instalați filtrul în poziție verticală.

Prefiltrul trebuie instalat de către o persoană calificată. Verificați pentru a vă asigura că aveți la dispoziție toate accesoriile necesare înainte de instalare.

Nu instalați prefiltrul în aer liber, este interzisă expunerea la radiații UV (lumina solară), căldură, ulei sau diferite substanțe chimice.

Folosiți suficientă bandă de teflon și asigurați-vă că se înfășoară uniform.

Asigurați-vă că celelalte părți nu se rotesc atunci când strângeți piulița filetată.

După terminarea lucrărilor de instalare, verificați cu atenție pentru a vă asigura că există vreo scurgere.

Punere în funcțiune și Service

1. După instalare, este necesară spălarea prefiltrului.

2. Înainte de spălarea prefiltrului, asigurați-vă că conducta de scurgere este conectată la scurgere sau este bine să obțineți un recipient potrivit pentru a colecta apa de scurgere.

3. Rotiți butonul de spălare cu 90 în sensul acelor de ceasornic pentru a deschide supapa de drenaj, apoi rotiți partea inferioară cu 3 până la 4 rotiri în sensul acelor de ceasornic și în sens invers acelor de ceasornic pentru a curăța eficient sita filtrului și carcasa filtrului.

4. În funcție de calitatea apei, este necesar să spălați prefiltrul cel puțin o dată pe lună mai mult de 30 de secunde.

5. După ce prefiltrul este utilizat continuu timp de 8-12 luni, poate fi necesar să fie demontată și curățată sita filtrului. (Acest lucru ar trebui să fie făcut de o persoană calificată)

6. Fiecare componentă trebuie îngrijită în timpul procesului de curățare sau întreținere. (Piesele de schimb originale trebuie folosite pentru întreținere)

Mentenanță

Se recomandă demontarea și curățarea ansamblului filtrului dacă contaminarea nu poate fi îndepărtată prin procesul de curățare autospălarea normală.

Utilizați cheia atașată în cutia de carton pentru a deșuruba carcasa filtrului.

Scoateți ansamblul sită al filtrului, curățați contaminarea de pe sita filtrului. (Nu este necesar să se scoată ansamblul de curățare prin răzuire dacă trebuie curățat doar ansamblul filtrului).

Aliniind ansamblul de curățare răzuire, asigurați-vă că introduceți ansamblul de răzuire în partea de jos a fitingului de cupru.

Aliniați cele patru suporturi de locație de pe ansamblul ecranului filtrului cu cele patru caneluri de pe carcasa filtrului, apoi asigurați-vă că introduceți ansamblul filtrului în partea de jos a carcasei filtrului.

Depanare

Problemă Cauze posibile Soluții posibile
Nu vine apă

1. Alimentarea cu apă este întreruptă
2. Robinetul de intrare nu este deschis

1. Așteptați restabilirea alimentării cu apă
2. Deschideți robinetul de intrare
Nu vine suficientă apă 1. Alimentarea cu apă nu este deschisă complet
2. Filtrul este murdar
1. Deschideți complet robinetul de intrare
2. Clătiți și curățați ansamblul filtrului
Scurgeri la imbinări 1. Conexiunea nu este bine instalată
2. Conexiunea nu este bine strânsă
3. Nu este suficientă bandă de teflon
4. Garnitura de etanșare este veche și uzată
1. Verificați garnitura de etanșare
2. Strângeți piulițele
3. Mai puneți câteva spire de bandă
4. Înlocuiți garnitura de etanșare