Preskočiť na obsah

Cena 7 EUR za všetky produkty

Obľúbené produkty Nákupy
{{ počet }} položiek

Jazyk

Európsku komisiu zaujímalo vaše stanovisko k pitnej vode

V dňoch 23.06.2014 – 15.09.2014 Európska komisia uskutočnila verejnú konzultáciu za účelom revízie a zlepšenia smernice o pitnej vode.

Konzultácia predstavovala novú etapu vo viac ako štvorročnej histórii regulácie a zlepšovania politiky Únie v oblasti pitnej vody. Minimálne požiadavky na kvalitu vody boli prvýkrát zavedené v 70. rokoch minulého storočia. V roku 1980 bola vydaná prvá verzia smernice ES o pitnej vode. Táto smernica bola revidovaná v roku 1998 a teraz je potrebné pokračovať v prispôsobovaní tohto právneho rámca, v procese, v ktorom bolo pozvaných čo najviac občanov, aby sa zúčastnili.

Pokiaľ ide o vodu, EÚ sa riadi dvoma zásadami, ktoré sa aj v súčasnosti považujú za odvážne: „Prístup k pitnej vode je právom všetkých občanov“ a „Voda je spoločným statkom a nie komoditou“. Prinajmenšom pre druhý princíp existoval otvorený odpor niektorých medzinárodných koncernov, ktoré chceli, aby sa prvotná tekutina využívala ako akýkoľvek iný zdroj a aby sa na ňu uvalil monopol.

Smernica stanovuje minimálne požiadavky na kvalitu vody. To identifikuje mikrobiologické a chemické parametre, ktoré predstavujú zdravotné riziko. Pre každý parameter sú uvedené minimálne a maximálne hodnoty, ktoré musia byť dodržané.

Toto spoločné úsilie inštitúcií a členských štátov viedlo k objaveniu a rozvoju nových vysokokvalitných zdrojov pitnej vody, zvýšeniu miery dodržiavania noriem pitnej vody vo všetkých krajinách únie, a preto je táto smernica jednou z tzv. európska legislatíva.

Za posledných 16 rokov, odkedy platí súčasná verzia smernice, došlo vo svete k niekoľkým veľkým zmenám, ktoré by sa mali vziať do úvahy:
• klimatické zmeny (povodne, silné dažde, prekročenie množstva zrážok);
• technologický vývoj týkajúci sa úpravy a čistenia vody;
• vznik nových znečisťujúcich látok, v podstate znečistenie novými zlúčeninami (farmaceutické rezíduá a hormóny);
• IT rozvoj – možnosť centralizovať, monitorovať a analyzovať dáta a zložité situácie na rozšírených oblastiach;
• vznik a používanie v čoraz väčšom rozsahu technológií filtrácie vody pre domáce použitie;
• globálne znižovanie zdrojov pitnej vody, čo si vyžaduje zlepšenie efektívnosti distribučných sietí. V členských štátoch sa 20 až 60 % pitnej vody stratí v sieti predtým, ako sa dostane do vodovodných kohútikov.

V dotazníku som si všimol otázky týkajúce sa vodných filtrov a filtrácie pitnej vody, čo naznačuje, že technológia filtrácie vody pre použitie v domácnosti nadobudla značný rozsah a treba ju zohľadniť pri príprave novej smernice.

Predchádzajúci článok
Ďalší článok

Zanechať komentár

Upozorňujeme, že komentáre musia byť pred zverejnením schválené.

Ďakujeme, že ste sa prihlásili na odber!

Tento e-mail je už registrovaný!

Nakupujte vzhľad

Vyberte Možnosti

Sociálna

Možnosť úpravy
this is just a warning
môj účet
Nákupný vozík
0 Položky