Preskočiť na obsah

Cena 7 EUR za všetky produkty

Obľúbené produkty Nákupy
{{ počet }} položiek

Jazyk

Ako si vybrať vodný filter

Na čo by sme si mali dať pozor pri výbere najlepšieho vodného filtra?

Aj keď vo všeobecnosti voda z verejnej siete spĺňa kvalitatívne normy (s výnimkami najmä vo vidieckych oblastiach), treba brať do úvahy, že väčšina kontaminantov je normami kvality akceptovaná v rámci určitého limitu. Ide o kompromis medzi kvalitou a technologickou schopnosťou čistiť pitnú vodu na úroveň požadovanú normami.

V týchto podmienkach chceme všetci ťažiť z najlepších filtrov, ktoré môžu zlepšiť kvalitu vody, ktorú pijeme a používame. Preto každý z nás chce mať z toho úžitok najlepší vodný filter na trhu .

Ale nie vždy filter považovaný za najlepší na trhu je vhodný aj pre vás, vašu rodinu alebo váš domov. Vodný filter, ktorý prispieva k takmer nulovému odstraňovaniu nečistôt, je potrebné vyberať podľa niekoľkých kritérií súvisiacich s používanou vodou a požiadavkami vašej domácnosti.

Z tohto hľadiska sa pri výbere optimálneho vodného filtra pre vás a vašu domácnosť môžete riadiť nasledujúcimi aspektmi:

Zdroj vody, ktorý používate

V závislosti od zdroja, voda môže mať rôzne vlastnosti čo sa týka obsahu minerálov, ale aj rozdielnych hodnôt nečistôt, mikroorganizmov resp znečisťujúcich látok. Vzhľadom na tieto aspekty musí výber filtra zohľadňovať zdroj vody, ktorú používame. Zdroj zásobovania vodou ovplyvňuje riziká a problémy, ktoré môžu vzniknúť.

Práve preto sa technológie použité vo filtroch líšia model od modelu a primárnym prvkom pri výbere čističky je zdroj pitnej vody.

Ak je voda z vodovodu

potom hovoríme o voda upravená chlórom. Kvalita vody z centralizovaného vodovodu je priamo ovplyvnená oblasťou (horská, nížina), zdrojom vody (povrchová, hlbinná), technologickou úrovňou čistiarne a kvalitou dopravnej siete, ktorá vodu privádza. na kohútiku. Ľudský faktor zapojený do tohto liečebného a distribučného reťazca je dôležitý. Dôležitá je aj ekonomická úroveň príslušnej oblasti.

Kvalita vody z vodovodu sa v jednotlivých oblastiach značne líši. Aj keď je to všetko o vode z verejnej siete, všetky vyššie uvedené aspekty treba brať do úvahy, keď chceme vybrať ten najvhodnejší vodný filter.

Ak ide o vodu z vŕtanej studne

hovoríme o rôznych problémoch, ktoré môžu nastať. Tvrdosť, dusičnany a dusitany, kontaminácia baktériami sú jedny z najbežnejších. Vŕtaná studňa môže byť náchylná na znečistenie rôznymi chemikáliami cez priesaky az tohto hľadiska je potrebné zvoliť filter s technológiami, ktoré riešia špecifické problémy.

Ak ide o vodu zo studne

aspekty sú podobné studničnej vode so špecifikáciou, že čím bližšie je zdroj k povrchu, tým viac výskyt problémov je pravdepodobnejšie a výber filtra alebo čistiaceho systému by sa mal robiť opatrnejšie.

Ak ide o vodu z vodovodu, spĺňa normy kvality alebo nie?

Ďalším veľmi dôležitým kritériom pri výbere čističky vody sú štandardy kvality vody z centralizovanej zásobovacej siete. Existuje mnoho oblastí, kde nie sú splnené normy kvality vody, keď hovoríme o centralizovanom systéme zásobovania pitnou vodou. V takejto situácii musí byť filtračný systém, pre ktorý sa rozhodnete, taký, ktorý je oveľa efektívnejší a s inými technológiami v porovnaní s vodným filtrom potrebným pre oblasti, kde sa rešpektujú normy kvality pitnej vody z vodovodu.

Koľko ľudí žije a žije vo vašej domácnosti a používa tento filter?

Počet ľudí žijúcich v domácnosti je ďalším rozhodujúcim aspektom pri výbere vodného filtra. Počet ľudí, ktorí vodu používajú, tiež ovplyvňuje množstvo vody, ktorú je potrebné denne čistiť. Každý filter je dodávaný s vložkou určenou na určitý objem vody a preto pri jeho kúpe treba brať do úvahy objem vody potrebný na 24 hodín, objem vody odhadovaný podľa počtu ľudí žijúcich v domácnosti, kde má bol nainštalovaný čistič vody.

Pridelený rozpočet

Okrem použitých technológií a filtračnej kapacity musíte pri záujme o kúpu vodného filtra počítať aj s rozpočtom vyčleneným na takúto investíciu. Ceny za čističku vody sa líšia v závislosti od značky, modelu, spôsobu použitia, objemu prefiltrovanej vody, ale aj použitých technológií na čistenie vody.

Úroveň technickej zložitosti

Ďalším veľmi dôležitým aspektom pri výbere vodného filtra je jeho technická zložitosť. V prípade veľmi zložitých sú na ich montáž a údržbu potrebné služby špecialistov. Na druhej strane, keď sa rozhodnete pre čističku vody s nižšou zložitosťou, môžete si ju zostaviť a udržiavať sami, bez toho, aby ste v tomto smere potrebovali špecialistov a implicitne bez dodatočných nákladov.

Vek používateľov filtra

Dôležitý je nielen počet ľudí žijúcich v domácnosti, kde sa ho chystáte využívať, ale aj ich vek. V domácnostiach, kde sú deti každý deň prítomné, teda musí byť vami vybraný vodný filter nenáročný na používanie a údržbu, ale aj veľmi spoľahlivý. Pre seniorov je najvhodnejšou voľbou čistička vody, ktorá je veľmi jednoduchá na obsluhu a nenáročnú na údržbu.

Referencie

Ďalším prvkom, ktorý treba zvážiť pri výbere vodného filtra, sú referencie produktu, o ktorý máte záujem. Referencie priateľov, príbuzných, známych alebo aj ľudí z médií či online tak môžu vždy predstavovať dôkaz dôvery k určitému typu filtra. Preto sa odporúča zdokumentovať si referencie na produkt na stránke, kde nájdete filter, referencie, ktoré môžu posilniť vašu dôveru. Okrem toho môžete zvážiť aj referencie dodávateľa, aby ste sa uistili, že ponúka najlepšiu kvalitu a najspoľahlivejšie produkty, ale zároveň poskytuje rýchlu podporu a služby údržby/opravy.

Jemnosť pórov filtra

Vodné filtre sa dodávajú v rôznych stupňoch jemnosti a ideálna hodnota pre vodovodnú vodu je 0,5 mikrónu alebo menej. To poskytuje dostatočne vysokú účinnosť na odstránenie zákal a parazitov, ktoré sa môžu nachádzať vo vode, ale aj zabezpečiť veľmi dobrý prietok vody z kohútika. Inými slovami, jemnosť 0,5 mikrónu predstavuje ideálnu rovnováhu medzi vodou filtrovanou podľa najlepších štandardov a dobrým prietokom vody. Aj keď veľmi vysoká jemnosť filtra znamená lepšiu kvalitu vody, treba povedať, že filter by nemal prefiltrovať vodu, aby z vody odstránil aj prospešné minerály.

Objem filtračného média

Toto kritérium zohľadňuje objem filtrov vo vnútri zariadenia, ktoré môžu mať väčší alebo menší objem. Väčší objem filtrov vo vnútri zariadenia zabezpečuje vyššiu efektivitu filtračného procesu ako z kvantitatívneho hľadiska, tak aj z hľadiska časového intervalu potrebného na proces filtrácie.

Použitá technológia

Technológie použité v prípade filtrov líšiť. Existujú teda varianty filtrov na báze aktívneho uhlia, ktoré sú ideálne pre vodovodnú vodu, pretože zadržiavajú vo vode chlór, ale aj usadeniny, škodliviny a dokonca aj ťažké kovy. Na druhej strane filtre s aktívnym uhlím umožňujú minerálom prejsť až do kohútika. Okrem filtrov s aktívnym uhlím sa pre vodné filtre používajú aj ďalšie technológie, a to technológia na báze keramiky a technológia založená na systéme iónovej výmeny. Pre vody s vysokou záťažou sa odporúčajú filtre na báze reverznej osmózy alebo filtre s UV lampami. Výber najvhodnejšieho filtra musí byť urobený tak, aby vodu nefiltroval ani neprefiltroval a viedol k príliš vysokým obstarávacím nákladom.

Režim konštrukcie filtra

Konštruktívny typ je ďalším kritériom pri výbere čističky vody. Podľa toho sa môžete rozhodnúť pre filtračné poháre na vodu, filtre na vodu z vodovodu, drezové filtre, poddrezové čističky vody, ale aj vodné filtre pre celú domácnosť. Každý z týchto filtrov ponúka iné výhody a nevýhody a spôsob ich použitia sa líši od filtra k filtru.

Spoľahlivosť a jednoduchosť použitia filtra

Vzhľadom na to, že čistička vody má vysoký stupeň využitia v domácnosti, je povinné, aby bola čo najspoľahlivejšia a najergonomickejšia. Aby ste sa uistili o týchto vlastnostiach, je dôležité zvážiť technické popisy každého filtra, obrázky alebo videá, ktoré filter popisujú, ale aj referencie iných používateľov. V neposlednom rade vek na trhu určitého produktu môže potvrdiť jeho spoľahlivosť.

Značka a certifikácie

Ďalšie aspekty, ktoré treba brať do úvahy pri výbere vodného filtra, sa týkajú jeho značky a certifikácií, ktorými filter disponuje. Bez obáv z omylu možno povedať, že značka spolu s certifikátmi môže predstavovať ďalší dôkaz kvality vodného filtra. Hovoríme teda o tých certifikáciách, ktoré ponúkajú rôzne medzinárodné orgány pre produkty, ktoré ponúkajú najlepšie výsledky tak z hľadiska filtrácie vody, ako aj z hľadiska spoľahlivosti a hodnoty za peniaze. Najdôležitejšie vydávajúce orgány CERTIFIKÁCIA sú to NSF (National Sanitation Foundation) a WQA (Water Quality Association). Značka zase znamená známu značku na trhu vodných filtrov, značku, ktorú používa veľké množstvo spokojných zákazníkov.

Dodávateľ a dodávateľské služby

Na záver rozoberieme aj kritérium týkajúce sa dodávateľa vodných filtrov. V tomto zmysle je potrebné uvažovať o dodávateľovi, ktorý má schopnosť ponúkať ako vodné filtre pre rôzne domácnosti, tak aj náhradné diely k týmto filtrom. Odporúča sa tiež rozhodnúť sa pre poskytovateľa, ktorý poskytuje inclusive poradenské služby ohľadom výberu filtra alebo jeho inštalácie. Okrem toho sa musíte uistiť, že budete môcť využívať servisné služby alebo opravy zakúpených filtrov, ako aj záruku na akýkoľvek typ filtra predávaného príslušným dodávateľom. To zaisťuje dlhodobé využitie vloženej investície do vodného filtra.

Ak vychádzate z týchto kritérií, určite budete mať základ, aby ste mohli urobiť najvhodnejšiu voľbu, pokiaľ ide o vodný filter. Ak chcete zúročiť skúsenosti špecialistu v odbore, naša spoločnosť s viac ako 10-ročnou praxou v oblasti filtrácie vody ponúka bezplatnú konzultáciu na telefónnom čísle 0727 328 288.

Predchádzajúci článok
Ďalší článok

Zanechať komentár

Upozorňujeme, že komentáre musia byť pred zverejnením schválené.

Ďakujeme, že ste sa prihlásili na odber!

Tento e-mail je už registrovaný!

Nakupujte vzhľad

Vyberte Možnosti

Sociálna

Možnosť úpravy
this is just a warning
môj účet
Nákupný vozík
0 Položky