Preskočiť na obsah

Cena 7 EUR za všetky produkty

Obľúbené produkty Nákupy
{{ počet }} položiek

Jazyk

Vodné filtre a ochrana životného prostredia

Ako vodné filtre pomáhajú chrániť životné prostredie?

Zdravý životný štýl znamená správnu hydratáciu organizmu, no zároveň hydratáciu tou najkvalitnejšou vodou. Pod kvalitou vody sa rozumie jednak prítomnosť rôznych minerálov, ktoré ľudský organizmus potrebuje, ale aj neprítomnosť choroboplodných zárodkov či rôznych prvkov, ktoré môžu ohroziť zdravie organizmu. Na druhej strane, pre zdravý životný štýl si musíme užívať čisté prostredie, čo najprirodzenejšie a čo najmenej ovplyvnené znečistením.

Balená voda a plastové fľaše

V posledných desaťročiach sa plastové fľaše a nádoby stali hlavným zdrojom dennej spotreby vody. To viedlo k obrovskému nárastu objemu plastov na celej planéte.

Podľa štúdií trvá 450 rokov, kým sa plastová fľaša rozloží. Jedným z veľkých problémov spôsobených plastom z fliaš na vodu je, že tento plast sa nerecykluje a často končí v zelených oblastiach, v prírode a dokonca aj v riekach či oceánoch. To všetko znamená znečistenie životného prostredia, ale aj riziká pre ľudské zdravie tým, že každý človek môže tak či onak skončiť požitím mikročastíc tohto plastu, ktoré sa dostali do prírody.

V tejto súvislosti je nevyhnutné nájsť rovnováhu medzi túžbou konzumovať viac vody a zámerom chrániť životné prostredie pre naše zdravie. V rámci boja proti znečisteniu spôsobenému rastúcim používaním plastových fliaš mnohí ľudia obrátili svoju pozornosť na sklenené fľaše. ale podľa štúdií vyrobené špecialistami, dokonca aj sklenené fľaše ovplyvňujú životné prostredie. Aj keď sa najčastejšie používajú opakovane, veľmi často sú aj sklenené fľaše nesprávne skladované v prírode a stávajú sa tak ďalším zdrojom znečistenia.

Účinky používania plastov

Tvrdí to štúdia publikovaná v časopise v roku 2019 Journal of Toxicology and Risk Assessment , od roku 1950 do roku 2018 sa na celom svete vyrobilo približne 6,3 miliardy ton plastov. Z tohto množstva sa len 9 % recyklovalo a 12 % sa spálilo. Tieto čísla sú spôsobené rastom svetovej populácie, ale aj zvyšujúcim sa dopytom po plastoch a plastových výrobkoch.

Zároveň je potrebné poznamenať, že plastový odpad znamená znečistenie životného prostredia. Publikovaná štúdia sumarizuje, ako plast ovplyvňuje rôzne systémy patriace do životného prostredia. Čo sa týka plastových fliaš používaných na balenú vodu určenú na konzumáciu, obsahujú chemikálie toxické pre ľudský organizmus, látky ako napr. ťažké kovy, ftaláty, nonylfenol, polychloráty, dichlórdifenyldichlóretylén alebo fenantrén .

Rovnaká štúdia publikovaná v časopise Journal of Toxicology and Risk Assessment prezentuje účinky, ktoré môže mať plastový odpad na zdravie ľudí. Riziká pre ľudské zdravie sú spôsobené rôznymi typmi prísad a zvyškových monomérov, ktoré sa nachádzajú v plastoch. Tieto chemické zlúčeniny sú karcinogénne a ovplyvňujú aj endokrinný systém. Požitím, kontaktom s pokožkou alebo vdýchnutím sa tieto chemické zlúčeniny môžu dostať do ľudského tela. Okrem kontaktu s pokožkou a priameho požitia mikroplastov môže u ľudí dôjsť aj k požitiu takýchto zlúčenín v dôsledku konzumácie zvierat, ktoré následne požívajú potravu obsahujúcu mikroplasty vznikajúce rozkladom v prirodzenom prostredí, kde boli nesprávne skladované.

Znečistenie spôsobené plastmi je už celosvetovo známe a hlavným problémom tohto typu znečistenia sú výrobky na jedno použitie. Plast z fliaš s vodou je odvetvím, ktoré má výrazný podiel na znečistení plastmi. Podľa nedávnych odhadov celosvetová populácia ročne spotrebuje približne 500 miliárd plastových fliaš. Mnohé z týchto plastových fliaš končia na rôznych skládkach, vo vodných tokoch a oceánoch.

Zníženie spotreby plastov pomocou vodných filtrov

Na zníženie spotreby plastov na balenú pitnú vodu sa môžu ako veľmi dobrá voľba ukázať vodné filtre. Použitie vodného filtra môže spotrebiteľom ponúknuť ideálne riešenie, ako reagovať na ich potrebu každodennej konzumácie vysoko kvalitnej vody a zabezpečiť príjem potrebných minerálov, no zároveň riešenie, ako výrazne znížiť spotrebu plastov potrebných na nádoby na vodu.balená voda.

Aj keď sú nápady ako opätovné použitie alebo recyklácia veľmi prospešné pre ochranu životného prostredia, pokiaľ ide o plasty, najlepšou metódou je znížiť používanie tohto materiálu. Vodné filtre nám môžu pomôcť výrazne znížiť produkty na jedno použitie, ako sú plastové fľaše, ale aj znížiť znečistenie, ktoré spôsobujú. Spolu s redukciou plastových fliaš sa zníži aj plast vyhadzovaný do prírody a tým sa zníži množstvo mikroplastov nachádzajúcich sa v rôznych zdrojoch v dôsledku rozkladu tohto materiálu. Vzhľadom na to, že rôzne chemické zlúčeniny nachádzajúce sa v mikroplastoch je ťažké identifikovať, môžu veľmi ľahko skončiť vo vode alebo v potravinách.

Vodné filtre sú ideálnym riešením pre ľahký prístup k vode najvyššej možnej čistoty. Tieto vodné filtre možno nájsť v rôznych formách, od celoplošných filtrov až po pod-drezové filtre alebo nad-drezové filtre (1). Pomocou vodného filtra môžete mať požadované množstvo vody najlepšej kvality priamo u vás doma. Vodné filtre ponúkajú spotrebiteľom možnosť fľaškovať si vlastnú pitnú vodu do rôznych menej znečisťujúcich nádob. To znamená implicitne značné zníženie používania plastov .

Okrem toho, že používanie vodných filtrov môže znížiť používanie plastov na fľaše s vodou, majú ešte jednu dôležitú výhodu, a tou je ochrana rôznych domácich spotrebičov, ktoré využívajú vodu. Vďaka tomu, že vodné filtre redukujú usadeniny nachádzajúce sa vo vode, prispievajú k predĺženiu životnosti domácich spotrebičov. Znamená to aj väčšiu starostlivosť o životné prostredie v tom, že sa tým znižuje dopyt po takýchto spotrebičoch a implicitne sa znižuje ich výroba.

Vodné filtre Aquasana

Keď príde na diskusiu o používaní vodných filtrov na nahradenie plastových fliaš, vyvstáva otázka, či tiež neznečisťujú. Práve preto je veľmi dôležité, aby ste sa po rozhodnutí investovať do takéhoto vodného filtra rozhodli pre filter z kategórie ekologických. Do tejto kategórie patria vodné filtre Aquasana, tieto filtre sú navrhnuté a vytvorené profesionálmi, ktorí začali s myšlienkou chrániť životné prostredie a zároveň získať vodu najvyššej kvality.

Vodné filtre Aquasana sú navrhnuté s použitím prvkov s minimálnym dopadom na životné prostredie a s veľmi nízkou potrebou premeny na odpad. Tým, že hovoríme o vodných filtroch s opakovane použiteľnými vonkajšími obalmi, recyklovateľných filtračných vložkách a materiáloch, ktoré možno premeniť na kompost, všetky filtre Aquasana určite odporúčame na ochranu životného prostredia.

V kategórii filtrov Aquasana budete môcť nájsť rôzne systémy, aby si každý používateľ mohol nájsť ten správny filter pre svoje potreby. Vodné filtre pre celý dom sú ideálnym riešením pre rodiny, ktoré chcú mať úžitok z vody s čo najvyšším stupňom čistoty v celom dome . Tieto filtre sa inštalujú na mieste vstupu vody do domu a to zaisťuje, že každý liter použitej vody bude prefiltrovaný. Je potrebné pripomenúť, že tieto filtre sú pomerne drahé.

Vodný filter pod umývadlom predstavuje strednú možnosť filtrácie vody bez ohľadu na to, či hovoríme o osobnom dome alebo o kancelárskych priestoroch. Tento systém nezabezpečuje filtráciu celého domu, ale zároveň poskytuje čistú vodu jediným kohútikom. Vďaka umiestneniu pod drez je tento systém filtrácie vody výhodný z hľadiska obsadenosti priestoru alebo z hľadiska estetického. Hovoríme aj o výrazne nižších nákladoch v porovnaní s celodomovými filtrami. V neposlednom rade sa ľahšie inštalujú v porovnaní s filtračnými systémami pre celý dom, systémami, na ktoré je potrebný špecializovaný personál.

Vodné filtre na umývadle od Aquasana sú niekoľkých typov a sú považované za najdostupnejšie z hľadiska nákladov, ale aj najjednoduchšie na inštaláciu. Hovoríme však o vodných filtroch, ktoré môžu výrazne prispieť k zníženiu spotreby plastových výrobkov. Napríklad jedna filtračná vložka sa môže použiť na ekvivalent 3400 plastových fliaš.

Ak chcete každý deň konzumovať vodu najvyššej možnej čistoty a zároveň prispieť k ochrane životného prostredia znížením spotreby plastov, pozývame vás objaviť ponuku vodných filtrov Aquasana na našej stránke.

Predchádzajúci článok
Ďalší článok

Zanechať komentár

Upozorňujeme, že komentáre musia byť pred zverejnením schválené.

Ďakujeme, že ste sa prihlásili na odber!

Tento e-mail je už registrovaný!

Nakupujte vzhľad

Vyberte Možnosti

Sociálna

Možnosť úpravy
this is just a warning
môj účet
Nákupný vozík
0 Položky