Preskočiť na obsah

Cena 7 EUR za všetky produkty

Obľúbené produkty Nákupy
{{ počet }} položiek

Jazyk

Riziká konzumácie neupravenej vody

Čo sa stane, ak budeme konzumovať neupravenú vodu?

Podľa nedávnych štúdií počet ľudí, ktorí ročne ochorejú v dôsledku neupravenej vody, dosahuje celosvetovo približne 500 miliónov.

Bežné choroby spôsobené pitím neupravenej vody

Voda môže prenášať mnohé choroby, niektoré menej závažné, iné mimoriadne závažné.

Medzi ochorenia, ktoré sa najčastejšie vyskytujú v dôsledku pitia neupravenej vody, patrí okrem iného brušný týfus, tuberkulóza, hepatitída A a E, úplavica, enterokolitída a niektoré parazitárne ochorenia ako trichocefalóza alebo askarióza.

Z chorôb spôsobených pitnou vodou zamorenou baktériami uvádzame dyzentériu, choleru, salmonelózu či enteritídu/enterokolitídu.

Ďalšia kategória chorôb spojených s pitím kontaminovanej vody, ktoré sa vyskytujú u ľudí aj zvierat, zahŕňa choroby ako leptospiróza, tularémia, brucelóza a tuberkulóza.

Medzi vírusové ochorenia najčastejšie v prípade pitnej vody zamorenej rôznymi baktériami a rôznymi patogénmi zaraďujeme poliomyelitídu, epidemickú hepatitídu A a E, ako aj adenovírus.

Medzi zdravotné problémy, ktoré môže spôsobiť konzumácia neupravenej vody, patria aj kožné infekcie.

Treba poznamenať a zdôrazniť, že tam, kde je voda správne upravovaná, je riziko nákazy niektorou z vyššie uvedených chorôb nulové. Účelom tohto článku je informovať spotrebiteľa o rizikách spojených s konzumáciou neupravenej alebo nesprávne upravenej vody.

Formy prejavov chorôb spôsobených zamorenou vodou

 V situáciách, kedy konzumácia zamorenej vody prispieva k vzniku niektorých ochorení, môžeme hovoriť o rôznych formách prejavov na zdraví obyvateľstva.

Vodná epidémia

Vodná epidémia sa prejavuje vo forme výbušného ochorenia. K tomu dochádza v komunitách, ktoré spotrebúvajú vodu z rovnakého zdroja pitnej vody. Počas vodnej epidémie voda predstavuje rôzne prvky nepitnosti a prerušením zásobovania obyvateľstva vodou epidémia náhle končí.

Endemický

Druhou formou prejavov chorôb spôsobených konzumáciou neupravenej vody je endemický. V tomto prípade hovoríme o malom počte ochorení, tieto ochorenia sa však v určitej komunite objavujú trvalo.

Takéto trvalé ochorenia, ktoré sa prejavujú malým počtom prípadov, sa väčšinou vyskytujú v komunitách s nízkou ekonomickou úrovňou, zlou hygienou, ktorým z epidemiologického hľadiska neprospieva dostatočný dozor.

Sporadické prípady

Tretiu formu prejavov chorôb spojených s konzumáciou neupravenej vody predstavujú sporadické prípady. V takejto situácii hovoríme o ojedinelých prípadoch v určitej komunite.

Takéto zdravotné problémy môžu nastať tak v prípade konzumácie neupravenej vody vo forme pitnej vody alebo na prípravu rôznych pokrmov, ako aj v prípade použitia vody na umývanie ovocia a zeleniny, ale aj napr. hygiena rôznych predmetov a priestorov zvnútra domova.

Právne predpisy týkajúce sa kvality pitnej vody

 V Rumunsku kvalitu pitnej vody, ktorá sa dostáva k občanom z centralizovaného vodovodného systému, upravuje niekoľko legislatívnych noriem: zákon 458/2002 o kvalite pitnej vody, HG 974/2004 o kontrole kvality pitnej vody, HG 930/ 2005 s ohľadom na pravidlá sanitárnej a hydrogeologickej ochrany, ale aj vyhláška MS 119/2014 týkajúca sa hygienických pravidiel, ktoré je potrebné dodržiavať pri zásobovaní lokalít vodou. Všetky tieto legislatívne normy musia dodávatelia pitnej vody obyvateľom rešpektovať.

Aj keď je pitná voda z centralizovaných vodovodov lokalít neustále monitorovaná (resp. mala by byť), existuje veľa situácií, kedy nie sú splnené optimálne parametre a voda, ktorá sa dostane k spotrebiteľom, je pravdepodobne nepitná.

Takýto príklad je uvedený vo vyšetrovaní zo strany Recorder, z ktorého vyplýva, že v približne 900 lokalitách v Rumunsku voda, ktorá sa dostáva do vodovodného kohútika, je vodou, ktorá mnohými parametrami patrí do kategórie úžitkovej vody. A predsa o tomto aspekte obyvateľov príslušných lokalít nikto neinformuje.

Aj keď to znamená nedodržiavanie platných právnych noriem v oblasti pitnej vody a monitorovania kvality pitnej vody, riziko neupravenej vody pre jej konzumentov je veľmi vysoké.

Práve z tohto pohľadu je pre každého z nás veľmi dôležité prijať bezpečnostné opatrenia, aby voda, ktorá končí v našich pohároch, v potravinách a voda používaná na osobnú hygienu, bola správne upravená voda.

V tomto zmysle je filter pitnej vody najbezpečnejšou investíciou pre každú rodinu.

Eliminuje riziká nevhodne upravenej pitnej vody

Naše filtre na čistenie vody sú založené na princípe selektívnej filtrácie. Tým sa z vody odstráni chlór a vedľajšie produkty chlóru, znečisťujúce látky vo forme pesticídov a herbicídov, ktoré môžu skončiť vo vode, ale aj baktérie, vírusy a parazity, ktoré môžu viesť ku kontaminácii vody a produkcii množstva chorôb. spôsobené spotrebou neupravenej vody.

Taktiež filter na čistenie vody inštalovaný na domovom vodovodnom systéme tiež znamená istotu, že prospešné minerály prítomné vo vode sa dostanú až do pohára, ktorý budú spotrebovať obyvateľstvo.

Zdravie musí byť pre každého z nás na prvom mieste. A voda, ktorú každodenne používame na prípravu nápojov a jedál, na umývanie riadu a upratovanie domácnosti, ale aj na osobnú hygienu, výrazne prispieva k nášmu zdraviu.

Nenechávajte preto zdravie vás a vašej rodiny v rukách iných, pokiaľ ide o vodu, ktorá tečie z vodovodu. Teraz je na dosah každého z nás, aby sme výberom filtra na čistenie vody z vodovodu mali úžitok zo správne upravenej vody, ktorá spĺňa aj tie najnáročnejšie kvalitatívne hodnoty.

S takýmto filtrom si môžete byť istí, že voda tečúca z kohútika je pitná a má vlastnosti pramenitej vody. Použitím filtra na čistenie vody v domácnosti budete môcť konzumovať vodu, ktorá z epidemiologického hľadiska nepredstavuje žiadne riziko, no zároveň vám prospeje aj voda bez chuti a zápachu chlóru.

Navyše, celá rodina bude zdravšia používaním vody s vlastnosťami pramenitej vody aj keď hovoríme o osobnej hygiene.

Účinnosť filtrov na čistenie vody

 Moderné filtre, ktoré dávame k dispozícii zákazníkom, zakladajú svoju činnosť na niekoľkých filtračných komponentoch, ktoré spolu vedú k dobrému čisteniu vody. Týmito komponentmi sú: mechanická filtrácia, aktívne uhlie, iónová výmena a čistenie na báze striebra.

Filtre tak môžu selektívne odstraňovať len prvky, ktoré ohrozujú ľudské zdravie a len tie prvky, ktoré by sa nemali dostať do vodovodného kohútika. Zároveň zachovajú vo vode všetky prospešné minerály. Filter na čistenie vody je dlhodobá investícia.

Vodné filtre, ktoré dávame k dispozícii zákazníkom, sú spoľahlivé a znížia rodinné náklady na spotrebu vody v domácnosti ako z hľadiska vody pochádzajúcej od dodávateľov pitnej vody, tak aj z hľadiska nákladov na balenú vodu používanú na dennú spotrebu rodiny.

S filtrom na čistenie vody môžete zabudnúť na všetky riziká, ktoré môže mať nesprávne upravená voda z pitnej vody na zdravie vašich rodinných príslušníkov.

Kontaktujte nás pomocou našej kontaktnej stránky a my vám poskytneme všetky informácie, ktoré potrebujete na nájdenie filtra, ktorý potrebujete pre vašu rodinu.

Alebo navštívte nasledujúce stránky:

Predchádzajúci článok
Ďalší článok

Zanechať komentár

Upozorňujeme, že komentáre musia byť pred zverejnením schválené.

Ďakujeme, že ste sa prihlásili na odber!

Tento e-mail je už registrovaný!

Nakupujte vzhľad

Vyberte Možnosti

Sociálna

Možnosť úpravy
this is just a warning
môj účet
Nákupný vozík
0 Položky