Návod na výmenu náhradných filtrov pre filtračný systém AQ-5200

Krok 1 - Zatvorte kohútik studenej vody pod drezom. Je potrebné uvoľniť tlak zo systému zapnutím ventilu filtračného systému. Keď voda z kohútika filtračného systému prestane tiecť, môžete prejsť k výmene filtrov.

Krok 2 – Vybaľte kazety na výmenu filtrov z krabice a odstráňte plastové prvky zakrývajúce filtre. Všimnete si, že každá filtračná vložka je farebne označená tak, aby zodpovedala nádrži v systéme filtrácie vody.

Krok 3 – Otočením doľava a vytiahnutím vyberte každú vložku z filtračného systému (obr. A).

Krok 4 – Zásobník na kartuše musí byť držaný nad drezom a obe časti zásobníka musia byť oddelené otáčaním dna zásobníka proti smeru hodinových ručičiek. Vylejte všetku prebytočnú vodu, aby sa nádrž úplne vyprázdnila a vysušila. Ťahaním nadol za každú vložku odpojte filtračnú vložku z hornej časti nádrže (obr. B).

Krok 5 – Vložte a pripojte novú vložku vodného filtra k hornej časti filtračnej nádoby. Potom znovu pripojte spodok nádrže s filtračným systémom jeho otáčaním a uťahovaním v smere hodinových ručičiek (obr. C).

Krok 6 – Znovu nasaďte nádrž na vodný filter a uistite sa, že všetky spojovacie body sú tesné a správne orientované. Za týmto účelom zatlačte hornú časť nádrže do spodnej časti filtračného systému a otočte nádrž doprava. Uistite sa, že nádrž je pevne pripevnená a riadne utiahnutá (obr. D).

Krok 7 – Otvorte priehradku na batérie a vyberte starú batériu. Vložte novú batériu dovnútra tak, aby kladná strana smerovala dozadu. Keď je batéria správne vložená, systém by mal 5-krát pípnuť a signalizovať červeným blikaním (obr. E).

Krok 8 – Po výmene všetkých filtračných vložiek a správnom upevnení filtračných nádrží, aby sa neoddelili od vrchnej časti filtračného systému, jemne otočte kohútik studenej vody do zapnutej polohy. Zatvorte kohútik filtračného systému a skontrolujte, či z filtračného systému neuniká voda.

Krok 9 – Pred konzumáciou nechajte vodu tiecť asi 10 minút.