Návod na montáž pre Oceano Antibacterial ON27M

1. Vypnite prívod vody

2. Uvoľnite tlak v okruhu otvorením ventilu za ventilom

3. Odstráňte fitingy rýchlospojky z filtra

4. Odstráňte ochranné kryty z filtra a znovu pripojte rýchlospojky k filtru

5. Otvorte ventil a zapnite prívod vody. Aktivujte filter tak, že necháte vodu tiecť naprázdno aspoň 3 minúty. Skontrolujte tesnosť.

Súlad vodných náplní s normami EÚ a Talianska

Filtračné vložky na vodu sú v súlade s DM č.174 zo 6. apríla 2004, Nariadením ES 1935/2004 a Nariadením EÚ 10/2011 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami. Voda upravená týmito kartušami je v súlade s EU 2020/2184 a legislatívnym nariadením č. 31 z 2. februára 2001 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu. Dokumentácia a výsledky testov na podporu tohto vyhlásenia sú k dispozícii v priestoroch deklaranta.