Návod na výmenu vložky sprchového filtra

Odstráňte celý sprchový filter z batérie odskrutkovaním chrómovej zátky.

Odstráňte sprchovú hadicu z telesa filtra.

Vyberte použitý filter z tela, ako je znázornené na obrázku nižšie.


Režim náhradnej výmeny sprchového filtra

Vybaľte náhradný filter a odstráňte štítok a ochranný kryt.

Potom, čo sa ubezpečíte, že tesnenie hornej časti tela je na svojom mieste, natrite ho tenkou vrstvou šampónu, aby ste zaistili utesnenie.

Nainštalujte novú filtračnú vložku tak, že ju pevne zaskrutkujete do telesa filtra. Ak nie je pevne utiahnutý, môže do škáry vniknúť voda.

Namontujte späť sprchový filter na batériu. Chrómovú zástrčku pevne utiahnite rukou a potom o ďalšiu štvrť otáčky kľúčom.

Pred inštaláciou sprchovej hadice pustite vodu cez filter, kým nebude čistá.

Túto vodu môžete zbierať do vedra, je veľmi dobrá na kvety.

Na začiatok použite studenú vodu. Vypnite a niekoľkokrát zapnite vodu. Nakoniec môžete spustiť horúcu vodu.

Nainštalujte sprchovú hadicu a môžete si užívať sprchu jemnou vodou bez chlóru!